Potulná univerzita přírody 2020

Vše kolem mne jako já žije, cítí...

hledání cesty k regenerativní kultuře
10. srpna — 15. srpna 2020 

„Nejsme zde proto, abychom řídili svět. Jsme zde proto, abychom se spojili s větším společenstvím Země.“

Thomas Berry

Dnes stojíme před výzvou, jak se od současné devastace a degradace životních systémů planety posunout k nové kultuře regenerace a péče, která by usilovala o prospěch a bohatství nejenom nás lidí, ale života jako celku. Kosmolog Thomas Berry svého času prohlásil, že lidská společenost a přírodní svět půjdou do budoucnosti jako jedno integrální společenství nebo budou na této cestě zažívat neštěstí. První přepokladem takovéto kulturní proměny je pochopení, že vesmír není sbírkou objektů, ale společenstvím subjektů, že jsme jako lidé součástí živého oduševnělého světa, který má svou hloubku a význam, stejně jako svou strukturu a formu. Díky tomu můžeme opět navázat s přírodou a kosmem důvěrné spojení a začít naslouchat hlasům a příběhům lesů a hor, řek a skal, magického měsíce i tajemného nočního nebe plného hvězd a začít se ptát: „Kdo jsme? Odkud pocházíme?“

Takové porozumění nám otevírá cestu k dialogu se světem i s hlubokým kosmem, který, jak píše australské ekofilosofka Freya Mathews, „znamená vstup do rozšířené říše erótu, v níž se já a svět vzájemně probouzejí do většího a zářivějšího stavu naplnění.“ Podle německého biologa Andrease Webera je příroda ztělesněním touhy po spojení. Jsme-li s ní v kontaktu, jsme zahrnuti do intenzivní vzájemné výměny, která podněcuje naše spojení s ostatními bytostmi, což probouzí naše vyšší já a umožňuje nám být více živí a podílet se na rozkvětu živosti v rámci biosféry. Je to cesta k plnějšímu a zralejšímu životu, který je podle Webera jádrem skutečné udržitelnosti a je to také cesta k „obsáhlému soucitu“ (Brian Swimme). Uznání subjektivní povahy světa nám umožňuje sjednotit naše touhy s touhami a potřebami samotné biosféry a aktivně ji doplňovat a spoluvytvářet. Toto pochopení nás rovněž přivádí k hlubšímu porozumění příběhu našeho původu, když nám ukazuje, jak komunikace a nesčetná spojení mezi různými subjekty ve vesmíru zformovaly složitou síť vzájemných propojení a symbióz, jež se táhne od mystéria jeho vzniku až k nám.

Program semináře

Jak by byl od nebe tu
kruh země políben
a musel v záři květů
jen o něm snít svůj sen.

Van dotýkal se pole,
klasy se houpaly,
šuměly lesy dole
a hvězdy stoupaly.

Má duše rozpínala
svá křídla v širý let,
přes tichý svět se dala,
jak domů letíc zpět.

Joseph von Eichendorff, Měsíčná noc

V rámci semináře se seznámíme především se třemi koncepty kulturní proměny – vizí ekozoické éry a „velkého dílaThomase Berryho, vizí kultury a politiky živosti (a erotickou ekologií) německého biologa a filosofa Andrease Webera a s praxí ontopoetiky australské ekofilosofky Freyi Mathews, vycházející z její filosofie panpsychismu; budeme se rovněž zabývat epikou evoluce a vizemi živého vesmíru – Stephan Martin –, hypotézou Gaia, ekosofií, návratem okouzlení (Thomas Moore), imaginativní ekologií. Budeme společně zkoumat palčivé otázky ekologické etiky, práv přírody, commons (společných statků), regenerativního zemědělství a dalších možnosti formování regenerativní kultury – Johannes Heimrath, Lara Mallien, Alena Malíková,Jaromír Bláha, Jan Piňos, Martin Nawrath, Jana Suchánková, Barbora Kinkalová, HanaBernardová ad.

Během výletů do přírody se budeme pokoušet rozvíjet kontemplativní smyslovou participaci   a komunikaci s živým světem kolem nás – se zvířaty a ptáky, s rostlinami a stromy, lesy a loukami, kameny a skalami, s potoky a řekami, s nebem a hvězdami, se Sluncem a Zemí, Měsícem a Mléčnou dráhou, se vzduchem a vodou, se světlem a gravitací – ve snaze prohloubit naši schopnost ztotožnit se se vším životem. Budeme k tomu využívat putování, procházku hlubokým časem (Deep Time Walk), meditaci, tanec, píseň, poradní kruh, rituál, jazyk mýtů a archetypů. Nicméně hlavní inspirací i nástrojem bude pro nás poezie jako jedna z podob praxe všímavé „milující pozornosti“. Budeme rozvíjet poetické vnímání a poetizovat svět.

Budeme se inspirovat životem a tvorbou některých známých básníků a filosofů – Johanna Wolfganga Goetha, Williama Wordstwortha, Johna Keatse, Josepha von Eichendorffa, Karla Hynka Mácha, Henry Davida Thoreaua, Robinsona Jefferse, Garyho Snydera, Mary Oliver, Gregory Batesona, Davida Abrama, Masanobu Fukuoky, Freyi Mathews –, jejich schopností naslouchat světu, chápat ho jako mluvčího v dialogu a číst významy a symboly přímo z řeči světa. Připomeneme si též některé zkušenosti a rituály domorodých kultur i to, proč je dnes, jak zdůrazňuje filosof David Abram, důležité mluvit spíš „ke“ světu než „o“ světě.

Čertovy kazatelny nad Račím údolím v Rychlebských horách

Speciální pořad věnujeme Josephu von Eichendorffovi (1788-1857), jednomu z posledních velkých německých romantických básníků. Eichendorffovy jedinečné lyrické básně, vyznačující se hudebností a mistrovskou prostotou a jednoduchostí, i jeho kouzelné prózy (Ze života darmošlapa), byly inspirovány krajinou Horního Slezska, kde se v Lubovicích u Ratiboře narodil. V posledních dvou letech svého života pobýval básník v letních měsících přímo na zámku Jánský vrch v Javorníku. Svou básnickou tvorbou se nám představí také někteří současní čeští básníci (Luděk Čertík, Martin Nawrath a Pavel Janšta a Hiromi Ogata ad.)

V průběhu semináře budeme na každodenních výletech poznávat kouzlo přírody Rychlebských hor, které Zdeňka Morávková – Řezbová, malířka a kurátorka kulturních pořadů Tančírny v Račím údolí, nazvala „horami ticha a zastavení“; a navštívíme také Lázně Jeseník. Po skončení semináře se v sobotu odpoledne 15. srpna můžete s námi případně vydat ještě na čtyřdenní putování, které povede z Račího údolí až na vrchol Králického Sněžníku (1424 m n.m.). Povede nás Michal Kristýnek, geograf a průvodce Rychlebskými horami. Putování bude věnováno nové kosmologii, do níž nás bude zasvěcovat americký astronom Stephan Martin (pozvánku na toto putování budeme rozesílat). Z Králického Sněžníku pak někteří poutníci budou pokračovat v cestě dál přes Orlické hory, Broumovské stěny až na vrchol Sněžky (1602 m n.m.) v Krkonoších.

Jiří Zemánek

Lektoři a spolupracovníci

Andreas Weber, Stephan Martin, Johannes Heimrath – Lara Mallien, Jiří Zemánek, Luděk Čertík, Martin Nawrath, Tomáš Daněk, Pavel Janšta – Hiromi Ogata, Michal Kristýnek, Alena Malíková, Jan Piňos, Jaromír Bláha, Jana Suchánková, Barbora Kinkalová, Monika Michaelová, Tomáš Gardelka, Tomáš Hrůza, Lenka Kubelová, Lucie Fryčová, Karel Čtveráček, Jan Pražan, Zdeňka Morávková-Řezbová,Hana Bernardová, Petr Lisý, Alexandra Brabcová ad.

Tančírna v Račím údolí

“Ekosofie není jen „věda o zemi“ (ekologie), dokonce to není ani „moudrost ozemi“, ale spíše „moudrost samotné země“, která se manifestuje člověku, kdyžví, jak zemi s láskou naslouchat.”

Raimon Panikkar

Ubytování, platba a publikace

V Ekocentru Rychleby (Bílý Potok 152, 790 70 Javorník ve Slezsku). Cena za stravu a ubytování celkem 3030,-Kč. Bydlet budeme ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Strava veganská, eventuálně vegetariánská. Platba za seminář: 4400,-Kč. Celková cena: 7430,-Kč. Maximální kapacita semináře je 35 studentů.

Ekocentrum Rychleby

Pokud se budete chtít na seminář přihlásit, oznamte nám to, prosím, na jednu z těchto emailových adres nebo telefonicky: sarvanga@centrum.cz, 777 117 466 (Jiří Zemánek), alena.malikova@bioinstitut.cz, 604 905 611 (Alena Malíková).

Až vám potvrdíme vaši účast, zašlete nám zálohu 1500,-Kč na číslo účtu u Fio banky, as.: 2901522796/2010. Jako variabilní symbol uveďte „[své jméno] – záloha na seminář“.

Záloha zároveň slouží jako příspěvěk na pořízení letenky pro našeho vzácného zahraničního hosta a spolupracovníka amerického astronoma Stephana Martina, který bude jedním z lektorů semináře. Proto všechny vážné zájemce prosíme o včasnou úhradu zálohy. Pokud se rozhodnete zálohu navýšit, velmi nám tím usnadníte proplacení uvedené letenky.

Zámek Jánský Vrch

K semináři chystáme vydání publikace Vše kolem mne jako já žije, cítí…, která bude obsahovat rozhovor Derricka Jensena s Davidem Abramem „Skutečně inteligentní je země“, manifest „Ke kultuře živosti: Politika a poetika v postdualistickém věku – Manifest antropocénu“ od Andrease Webera a Hildegardy Kurt a dále esej Andrease Webera „Být přírodou“ a text Freyi Mathews „Na přání přírody“.

Pokud se nás rozhodnete podpořit peněžitým darem – a to i v případě, že se sami nebudete semináře přímo účastnit – obdržíte od nás tuto publikaci zdarma. V tomto případě se, prosím, obracejte na Tomáše Hrůzu: tomashruza@gmail.com

Pohoří Králického Sněžníku

PILGRIM – Potulná univerzity přírody

Příroda pro nás není primárně souborem objektů či rezervoárem využitelných surovin, alepředevším společenstvím oduševnělých subjektů, významuplným světem, který nás utváří,inspiruje, živí a podporuje a s nímž se cítíme být spojeni. Sdílíme přesvědčení GregoryBatesona, že v přírodě spočívá tajemství pro znovuoživení našich lidských systémů, pro růstzdraví lidského společenství i pro léčení našich vztahů. Intelektuální znalosti o přírodě dnespotřebujeme rozšířit o přímé učení se od samotné přírody, o zkušenosti a prožitky, kterénám umožní se s jejími procesy důvěrně spojit.

Facebook Pilgrimu
Událost na Facebooku

Andreas Weber: Aliveness as the Heart of Economics, Ecology and Commoning

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google