Pátý seminář Potulné univerzity přírody

Vše kolem mne jako já žije, cítí… hledání cesty k regenerativní kultuře (program)

Ekocentrum Rychleby a Tančírna v Račím údolí u Javorníka ve Slezsku
10.—15. srpna 2020 

Luděk Čertík, Martin Nawrath, Pavel Janšta a Hiromi Ogata, Tomáš Daněk, Jaromír Bláha, Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová, Barbora Kinkalová, Jana Kožnarová, Tomáš Gardelka, Alena Malíková, Hana Bernardová, Lenka Kubelová, Michal Kristýnek, Zdeňka Morávková-Řezbová, Stephan Martin, Freya Mathews, Lara Mallien a Johannes Heimrath
a Jiří Zemánek.

věnováno básníku Josephu von Eichendorffovi

„Nemáme žádnou nezávislost, žádnou vlastní integritu jako druh oddělený od ostatních druhů tohotosvěta, žádnou kolektivní existenci jako stvoření oddělené od živé Země. …Naším skutečnýmkolektivním tělem není tělo „lidstva“ jakožto nezávislá abstrakce, ale živé Tělo této dýchajícíbiosféry. To jsme my.“

David Abram

Žít poeticky…

Dnes stojíme před výzvou, jak se od současného ničení životních systémů planety posunout k nové kultuře regenerace a péče, která by usilovala o prospěch a bohatství nejenom nás lidí, ale života jako celku. Nejde o nic menšího, než se pokusit lidskou kulturu znovu začlenit do přírody. Posunout se od dosud převládajících a většinou pošetilých a neblahých snah přírodu kontrolovat a ovládat k hlubší vzájemnosti a synergii se světem. Kosmolog Thomas Berry svého času napsal, že lidská společenost a přírodní svět buď půjdou do budoucnosti jako jedno integrální společenství nebo budou na této své cestě zažívat neštěstí. 

Základním předpokladem takové kulturní transformace je obrat v naší metafyzice, opuštění dualistické představy o naší oddělenosti od přírody, kterou už dnes odmítá i samotná věda. Biosféra zjevně není jen sbírkou objektů, ale společenstvím subjektů, s nímž jsme mnohostranně spojeni a na jehož životě se podílíme. Realitu nelze redukovat jen na mechanické zákony příčiny a účinku, je prostoupená psychoaktivním principem. Je to nevyčerpatelně živoucí komunikativní svět, jenž je schopen, jak uvádí ekofilosofka Freya Mathews, na nás reagovat a navazovat s námi smyslupná spojení v řeči poetiky. 

Toto nové panpsychistické porozumění realitě nám dává tudíž možnost otevřít se hlubší synergii se světem, která podle Mathews „znamená vstup do rozšířené říše erótu, v níž se já a svět vzájemně probouzejí do většího a zářivějšího stavu naplnění.“ Podle německého biologa Andrease Webera je příroda ztělesněním touhy po spojení. Když jsme s ní v kontaktu, jsme zahrnuti do intenzivní vzájemné výměny, která podněcuje naše spojení s ostatními bytostmi, což probouzí naše hlubší já a umožňuje nám se podílet na rozkvětu živosti v rámci biosféry. Je to cesta k plnějšímu a zralejšímu životu, který je jádrem skutečné udržitelnosti. Uznání subjektivní povahy světa nám podle Mathews umožňuje sjednotit naše touhy s touhami a potřebami samotné biosféry a aktivně ji doplňovat a spoluvytvářet a rozvinout vpravdě ekologickou etiku. V tomto smyslu chápu snahu o regeneraci kultury jako výzvu: Žít poeticky! 

Jiří Zemánek

Seminář

V rámci semináře se budeme teoreticky seznamovat s některými koncepty výše naznačené názorové a  kulturní proměny: ekologií vnímání a etikou jazyka Davida Abrama, filosofií panpsychismu a praxí ontopoetiky australské ekofilosofky Freyi Mathews, erotickou ekologií a vizí kultury a politiky živosti německého biologa a filosofa Andrease Webera, ale též konceptem „návratu okouzlení“ Thomase Moorea a konceptem ekozoické éry Thomase Berryho. Společně pak budeme zkoumat otázky ekologické etiky (práv přírody, ekocidy) a seznamovat se se současnými snahami na poli regenerativní kultury ve světě i u nás. 

Zároveň se budeme inspirovat tvorbou některých básníků a umělců (Johann Wolfgang Goethe, Joseph von Eichendorff, Robinson Jeffers, Mary Oliver, Miloš Šejn ad.) v tom, jak naslouchat světu, jak se sjednotit s vnitřními dynamikami přírody, jak číst významy z řeči světa. Samostatný pořad věnujeme poslednímu velkému romantickému básníkovi Josephu von Eichendorffovi (1788–1857), který pocházel z oblasti Horního Slezska a v posledních dvou letech svého života pobýval přímo na zámku Jánský vrch v Javorníku. Svou básnickou tvorbou se nám představí také dva současní čeští básníci Luděk ČertíkMartin Nawrath. A Pavel JanštaHiromi Ogata nás zasvětí do japonské klasické básnické formy haiku. 

Každý den budeme podnikat výlety do podmanivé přírody Rychlebských hor. Navštívíme Tančírnu v přírodní rezervaci Račí údolí a Čertovy kazatelny, zámek Jánský vrch u Javorníku, Travnou a Zálesí, Borůvkovou horu, Vysoký kámen a zříceninu hradu Rychleby. Během výletů se pokusíme rozvíjet hlubší smyslovou a kontemplativní participaci s přírodou kolem nás – se zvířaty a ptáky, s rostlinami a stromy, s lesy a loukami, kameny a skalami, s nebem a hvězdami, se sluncem a zemí, s Měsícem i Mléčnou dráhou, se vzduchem a vodou, se světlem a gravitací – ve snaze prohloubit naši schopnost ztotožnit se se vším životem. Využíjeme k tomu putování, poezii, meditaci, tanec, píseň, poradní kruh, jazyk mýtů a archetypů, rituál. Budeme rozvíjet poetické vnímání a poetizovat svět. Průvodci na těchto výletech nám budou mimo jiné malířka a kurátorka Zdeňka Morávková-Řezbová, která nás seznámí s historií a rekonstrukcí Tančírny a svými dalšími bohatými kulturními kurátorskými aktivitami (v Zálesí i v Jeseníku), a Michal Kristýnek, průvodce Rychlebskými horami. 

Po skončení semináře se v sobotu 15. srpna ve 14 hodin vydáme na třídenní putování z Račího údolí až na vrchol Králického Sněžníku (1424 m n.m.). Někteří poutníci budou odtud pokračovat dál přes Orlické hory, Gory Stolové a Broumovské stěny až na vrchol Sněžky (1602 m n.m.) v Krkonoších. 

Pozvánka na seminář

„Jánský Vrch je úchvatné místo. Je to prastarý, mocný zámek na vysoké hoře, na jehož úpatí se malebně rozkládá městečko Javorník. Kolem zámku je veliký, velmi krásný park s vodotrysky. Z jedné strany je pohled na skály a lesní prolákliny, z druhé nezměrný výhled na polovici Slezska.“

Joseph von Eichendorff 

Zámek Jánský Vrch v Javorníku

1. den
2. den
3. den
4. den
5. den

Město Javorník ve Slezsku, v jehož blízkosti se bude odehrávat náš seminář, se nachází na geografickém rozmezí mezi Rychlebskými horami a širokou polskou rovinou s blízkým Otmuchowskym a Nysskym jezerem. Tato pozice na hranici dvou oblastí, bývá obvykle místem největší tvořivosti. Zdá se, že tato kreativita s potenciálem regenerovat kulturu zde skutečně dříme, respektive se probouzí, a to je též důvod proč zde děláme náš seminář.

1. den, pondělí 10. srpna

Ubytování v Ekocentru Rychleby (Bílý Potok 152; 1 km severozápadně od města Javorník) bude možné už od 14 hodin.

 
OD 18.00

Večeře

Od 19.00 do 22.00
Zahájení semináře a video hovor se Stephanem Martinem

Úvodní přivítání účastníků semináře, seznámení se s jeho lektory, programem a místem.

Nejprve vás seznámíme z hlavními myšlenkami semináře a stručně představíme jeho program a jeho hlavní aktéry. Probereme také praktické záležitosti spojené s pobytem v Ekocentru a navzájem se představíme. Stručně vás seznámíme s antologií textů Davida Abrama, Andrease Webera, Hildegardy Kurt a Freyi Mathews, kterou jsme k této příležitosti vydali. Na závěr si připomeneme náš loňský seminář o kosmologii v Beskydech s americkým astronomem Stephanem Martinem, s nímž se spojíme přes Zoom. Stephan nám poví něco o své aktuální spolupráci s edukativní kosmologickou platformou Deep Time Network, která se věnuje nové kosmologii Thomase Berryho a Briana T. Swimma; a též něco o tom, jakou roli by podle něj mohla hrát nová kosmologie v utváření regenerativní kultury.

2. den, úterý 11. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 do 10.30
O synergii aneb Jak myslet a tvořit zevnitř světa – poučení z Davida Abrama a Freyi Mathews / přednáška Jiřího Zemánka

Jak překonat onen distancovaný reflexivní postoj, který je charakteristický pro náš západní přístup k realitě a jak se znovu „vrátit do světa“? Jak se otevřít synergii se zvířaty, rostlinami i většími životními systémy a myslet a „tvořit zevnitř světa“? Ilustrováno příklady tvorby některých básníků a umělců (Goethe, Jeffers ad.)

 

OD 10.30 DO 11.15
O panpsychismu a ontopoetice / online přednáška Freyi Mathews

Přednáška spojená s komunikací (dotazy) s účastníky semináře.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 12.40 do 17.30
Výlet do Račího údolí, do Tančírny (10 km)

Z Ekoncetra se vydáme po silničce do Javorníku na zámek Jánský Vrch, kterým projdeme, a půjdeme po červené k prameni sv. Antonína a dál přes Čertovy kazatelny až do Tančírny v Račím údolí. Zde nás kurátorka Zdeňka Morávková-Řezbová seznámí s historií Tančírny, s její nedávnou rekonstrukcí a s bohatými  kulturními aktivitami, které se tu rozvíjejí. Prohlédneme si zde aktuální výstavu obrazů malíře Jana Pražana a povíme si o jeho tvorbě. Zpět do Ekocentra se vrátíme alternativní cestou.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00
Večer věnovaný básníkovi Josephu von Eichendorffovi / J. Zemánek s přáteli

Seznámíme se se životem a tvorbou tohoto posledního velkého německého romantického básníka, který je pohřben v nedaleké Nyse a přečteme si jeho verše, které se vyznačují jedinečnou hudebností a koncízností formy. Podle Eichendorffova vynikajícího českého překladatele básníka Ivana Slavíka je Eichendorffova nejvlastnější nota “tiché vytržení nad světem i nad sebou, nad krásou i bolestí“.

„Žít znamená tančit s neznámým partnerem, jehož kroky nemůžeme nikdy zcela předvídat…“

David Abram

„Charakteristické na synergii je to, že umožňuje velmi bezprostřední prožitek intersubjektivity. V synergii vaše subjektivita okamžitě působí na mou subjektivitu. … Vezměme si jakopříklad tanec: ve formách jako je tango a kontaktní tanec, nejjemnější pohyby každého partnera utvářejí bezprostřením a spontánním způsobem pohyby toho druhého…“

Freya Mathews

3. den, středa 12. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 do 10.30
Vše cítí – o erotické ekologii Andrease Webera / přednáška Luďka Čertíka

S přihlédnutím k „Manifestu oživení“: Tradičně je ekologie chápána jako nauka o vztazích mezi živými bytostmi a jejich „osvětím“. Německý biosémiotik a naturfilosof Andreas Weber však nabízí odlišný pohled; ekologii chápe jako „něžnou“ erotickou praxi. Všemu ale předchází otázka: Co je to život?

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 13.00 do 17.30
Výlet do Travné a do Zálesí (19 km)

Vydáme se do Komáří dolinky, k Sedmi křížům a po zelené až na rozcestí Letiště (734 m n.m.). Odtud sejdeme ke kapli Panny Marie Salletské s křížovou cestou a dál do Travné s krásným novogotickým kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Z Travné po modré do horní části obce Zálesí u státní hranice ke kapličce sv. Urbana, bývalému poutnímu místu; je odtud nádherný výhled do údolí s obcí Zálesí. Zdeňka Morávková-Řezbová, která proměnila kapličku v galerijní prostor, v němž vystavuje současné umění, nás seznámí se svými kurátorskými aktivitami a také  nám představí instalaci v nově otevřeném museu historie obce Zálesí, kterou zde vytvořila. Luděk Čertík u kapličky spontánně zaimprovizuje své básnické promlouvání ke světu za doprovodu (severoamerické) indiánské flétny. Poté se pod vedením Barbory Kinkalové vydáme na cestu zpět bezeslovnou tichou zenovou meditační chůzí, kterou navodí čtení textu velkého učitele buddhismu Tich Nhat Hanha.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00
Čtení básní Luďka Čertíka a přednáška Tomáše Daňka  

Luděk Čertík bude spolu se svými přáteli číst básně ze své básnické sbírky Mnohé řeky. Poté přednáška Tomáše Daňka (Univerzita Palackého v Olomouci) Sám uprostřed (příliš) mnoha. Panoptikum ztracence na prahu věku člověka : „Žijeme ve světě, v němž je všeho, co má něco do činění s člověkem, moc. Organická proudící mozaika přírody se nám proměnila v klipovitou koláž svých reprezentací, přes níž nevidíme. Avšak současný oceán informací nemáme vypít, ale naučit se v něm plavat. Pokusím se pár průhledů ukázat a třeba zahlédneme i přírodu.“

„Abychom dokázali biosféru ochránit, musíme naši činnost zaměřit na obraz živé reality.“

Andreas Weber

dej včelám napít
ze svého srdce
nech tygry usínat
na zápraží svých snů
buď něžný k životu
v čase nenávisti

Luděk Čertík

4. den, čtvrtek 13. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 DO 10.15
O duši světa a návratu okouzlení / přednáška Martina Nawratha

Martin poučen Jamesem Hillmanem a Thomasem Moorem bude kroužit kolem svého okouzlení světem na své životní pouti a pokusí se ho vnést do společného dialogu o dnešní době a možných podobách rozhovoru se Zemí a o Zemi.

 

OD 10.15 DO 11.00

Klasická japonská básnická forma haiku / Pavel Janšta a Hiromi Ogata

Haiku v neobyčejné zkratce vyjádřuje podstatu vnímaného okamžiku, přírodního jevu, životní situace. Je spjato s cestou zenu a u původních mistrů haiku (Bašó, Buson, Issa ad.) se vyznačuje schopností okouzleného dětského pohledu na svět, v němž se já a svět v sobě navzájem zrcadlí. Přečteme si některé z klasických básní haiku a poté se na výletě pod vedením Pavla a Hiromi pokusíme složit každý své vlastní haiku.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 12.45 do 17.30
Výlet na Vysoký kámen a Borůvkovou horu (18 km)

Vydáme se na rozcestí Hraniční potok , odtud po červené k hájovně Hoštický potok a dál až na Vysoký kámen (691 m n.m.), na 20 m vysokou rulovou skálu, odkud je krásný výhled do Polska; pak budeme pokračovat pod Bílou skálou až na Borůvkovou horu (899 m n.m.), kde se nachází rozhledna. Z Borůvkové hory se vrátíme po modré na Letiště a odtud po zelené přes Sedm křížů do Ekocentra.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00
Společná rozprava o ekologické etice

Pokusíme se společně zamyslet, jakým způsobem by se mohla rozvinout naše ekologická etika, vztahující se na celé pozemské společenství, když si uvědomíme, že žijeme v živém, tj. psychofyzickém světě, nejen ve světě materiálních zdrojů. Budeme se zabývat dilematy práv přírody a výzvou ekocidy. Diskuzi moderuje Luděk Čertík; dále Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, Martin Nawrath, Tomáš Daněk, Jiří Zemánek, Lenka Kubelová ad.

„Příroda je okouzlujícím místem a lidská kultura je snahou o vyvolání a udržení okouzelní.“

Thomas Moore

Jak potůček
vinoucí se mechem
jsem čistý a průhledný

Mnich Rjókan

5. den, pátek 14. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

OD 9.00 DO 9.40
Nové utopie / Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová

Představení nového čísla časopisu Fotograf, jehož cílem je podívat se na fenomén utopie novým pohledem společnosti 21. století – za pomoci sdílení vědění, zdrojů a emocionální podpory. Ukazuje osobnosti a projekty (Futurefarmers ad.), jež v dnešní době krize a nejistoty dokáží inspirovat k vlastní činnosti, překračující hranice imaginace směrem do veřejného prostoru.

 

Od 9.40 DO 10.50
Ostrovy budoucnosti / o podobách regenerativní kultury ve světě / Jiří Zemánek a Martin Nawrath

O vizích (T. Berry, A.Weber, Ch. Eisenstein, F. Mathews) a současných podobách regenerativní kultury. Připomeneme si některá intencionální společenství (Tamera, Damanhur, Findhorn, Klein Jasedow ad.) i urbánní komunity (Transition Town), které rozvíjejí nový příběh spolubytí a objevují nové technologie, znovuspojující člověka a přírodu, tělo a mysl atp.

 

OD 10.50 DO 11.30
Prezentace aktivit komunity z Klein Jasedow / komunikace přes zoom s Johannesem Heimrathem a Larou Mallien

Německá komunita z Klein Jasedow, s níž už dvacet let spolupracujeme, patří k nejvíc inspirativním komunitám v Německu (časopis Oya, centrum transformačního učení, Evropská akademie léčivého umění) s dlouhou historií. Seznámíme se s jejich aktivitami, zkušenostmi i názory na současnou civilizační transformaci.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 12.45 do 17.30
Výlet do Račího údolí (15 km)

Vydáme se podél Hraničního potoka a na kraji lesa zahneme po červené na silničku do Travné; půjdeme po ní kolem kaple U tajného utrpení až k Božím mukám se soškou pletoucí madony (guerilla art). Dál budeme pokračovat po silničce směrem k Zálesí, ale na rozcestí zahneme doleva a půjdeme po zelené až nad Čertovy kazatelny a dál po červené ke zřícenině hradu Rychleby. Zde nám Martin Nawrath přečte své básně a texty a s Janou Kožnarovou absolvujeme hlasový workshop. Pak se vrátíme stejnou cestou zpět a sejdeme do Račího údolí, kde v Tančírně, vedeni Milenou Chalupovou, uspořádáme taneční oslavu, jíž seminář ukončíme.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00
Podoby regenerativní kultury u nás

Představíme si, jak se vyvíjejí snahy o „oživení“ – krajiny, hospodářství, zemědělství, péče o lesy, kultury, politiky, vzdělávání – u nás. Co dělají v tomto směru ekologické organizace a co nového na tomto poli dnes vzníká. Budeme prezentovat také naše vlastní aktivity: moderuje Martin Nawrath; zapojí se: Alena Malíková, Hana Bernardová, Jana Kožnarová, Barbora Kinkalová, Lenka Kubelová ad. Rozpravu ukončíme poradním kruhem.

„Až tehdy, když se naše nová věrnost všemu živému stane naší kulturní tužbou, si antropocén skutečně zaslouží označení ‚čas lidstva‘.“

Andreas Weber a Hildegarda Kurt

6. den, sobota 15. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 do 9.30

Závěrečné setkání, rozloučení a odjezd domů.

„Nedomnívám se, že máme moc šanci vyléčit naše společenské neduhy či četné nespravedlnosti, jež způsobujeme v různých částech lidské společnosti, aniž bychom obnovili divoký erós mezi námi a smyslovým okolím – aniž bychom se ‚zamilovali ven‘ (R.Jeffers) do tohoto pozemského kosmu, který nás objímá.“

David Abram

Rychlebské hory

Lektoři

 • Jiří Zemánek — historik umění, kurátor, překladatel a kulturní aktivista / PILGRIM
 • Luděk Čertík — environmentalista, básník, publicista, šéfreredaktor časopisu Milk & Honey
 • Martin Nawrath — facilitátor, terapeut, lektor, konzultant, esejista a básník / Nadace Partnerství
 • Pavel Janšta — konceptualista, autor haiku, cestovatel, komunální politik 
 • Hiromi Ogata — japonská malířka, grafička, bohemistka, překladatelka
 • Tomáš Daněk — vysokoškolský lektor, výzkumník a koordinátor environmentálních studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Tomáš Hrůza — umělec a pedagog / ArtMap, časopis Fotograf, PILGRIM
 • Andrea Průchová Hrůzová — pedagožka na Karlově univerzitě a Scholastice, výzkumnice v České akademii věd – Institut pro současnou historii, zakladatelka a dramaturgyně projektu FRESH EYE
 • Jaromír Bláha — veterinář a ekolog, vedoucí a zakladatel programu Lesy v Hnutí DUHA;  
 • Barbora Kinkalová — producentka hraných a dokumentárních filmů, režisérka eko-videí / PILGRIM
 • Jana Kožnarová — v Asociaci AMPI pečuje o rozvíjení vztahů v rámci KPZ, hlasová terapeutka / PILGRIM
 • Hana Bernardová — tlumočnice, překladatelka, propojovatelka, provází poradní kruhy, spolupracuje s Nadací Pro Půdu
 • Milada Chalupová — učitelka Dances Universal Peace (kruhové tance všech tradic)

Komunikace přes Zoom

 • Stephan Martin — americký astronom, lektor, psychoterapeut, mimořádný profesor psychologie a holistické vědy na Univerzitě Johna F. Kennedyho v Pleasant Hill v Kalifornii
 • Freya Mathews — australská filosofka, profesorka ekologické filosofie na La Trobe University v Melbourne
 • Johannes Heimrath — německý hudební skladatel, zvukový terapeut, poradce v otázkách osobního rozvoje, publicista, editor, spoluzakladatel tvůrčí komunity v Klein Jasedow
 • Lara Mallien — německá publicistka, šéfredaktorka časopisu OYA, tanečnice / komunita v Klein Jasedow

Spolupracovníci

 • Tomáš Gardelka grafik a webdesignér / PILGRIM
 • Alena Malíková  správkyně regionálního centra Moravská brána v Příboře / PILGRIM
 • Lenka Kubelová  výtvarná umělkyně a redaktorka nakladatelství Alferia
 • Petr Lisý astropsycholog, překladatel, tlumočník, šéfredaktor revue Archea
 • Michal Kristýnek  zeměměřič, kartograf, průvodce v osobním rozvoji a průvodce Rychlebskými horami
 • Zdeňka Morávková-Řezbová  malířka, ilustrátorka, kurátorka pořadů a výstav v Tančírně v Račím údolí, dramaturgyně festivalu V centru / Im Zentrum v Jeseníku

Místo konání

Ekocentrum Rychleby / Bílý Potok 152, 790 70 Javorník ve Slezsku

Doprava

Z Prahy se můžete dopravit do Javorníku ve Slezsku autobusem s přestupen  v Jeseníku anebo vlakem s přestupem v Zábřehu a v Lipové lázních.

Vlakové spojení v pondělí 10. 8. z Prahy hl. nádraží:

Odj. 9:23 (Praha hl. nádr. příj. 11:22 (Zábřeh na Moravě) – odj. 11:31  (Zábřeh na Moravě) příj. 12:50 (Lipová Lázně) – odj. 13:09 (Lipová Lázně)  příj. 13:57 (Javorník ve Slezsku).

Odj. 11:23 (Praha hl. nádr. příj. 13:22 (Zábřeh na Moravě)  odj. 13:31 (Zábřeh na Moravě)  příj. 14:49 (Lipová Lázně)  odj. 15:09 (Lipová Lázně)  příj. 15:57 (Javorník ve Slezsku). 

Z vlakového nádraží v Javorníku je to do Ekocentra Rychleby 1,5 km pěší chůzí do centra Javorníku a odtud po silnici směrem Kemp Červenka.

„Když se učíme ‚o‘ přírodě, stává se příroda objektem studia, což vede k její exploataci. Když se ale učíme ‚od‘ přírody, ustavujeme s ní těsný vztah, který předpokládá pokoru a úctu k tajemství přírodních procesů.“

Satish Kumar

Přírodní rezervace Račí údolí v Rychlebských horách

PILGRIM – Potulná univerzity přírody

Příroda pro nás není primárně souborem objektů či rezervoárem využitelných surovin, ale především společenstvím oduševnělých subjektů, významuplným světem, který nás utváří, inspiruje, živí a podporuje a s nímž se cítíme být spojeni. Sdílíme přesvědčení Gregory Batesona, že v přírodě spočívá tajemství pro znovuoživení našich lidských systémů, pro růst zdraví lidského společenství i pro léčení našich vztahů. Intelektuální znalosti o přírodě dnes potřebujeme rozšířit o přímé učení se od samotné přírody, o zkušenosti a prožitky, které nám umožní se s jejími procesy důvěrně spojit.

Kontakty a další informace

Jiří Zemánek

sarvanga@centrum.cz
777 117 466

Alena Malíková

alena.malikova@bioinstitut.cz
604 905 611

Tomáš Hrůza

tomashruza@gmail.com
775 052 607

Barbora Kinkalová

B.KINKALOVA@seznam.cz
776 123 969

Pozvánka na seminář

Jak by byl od nebe tu
kruh země políben
a musel v záři květů
jen o něm snít svůj sen.

Van dotýkal se pole,
klasy se houpaly,
šuměly lesy dole
a hvězdy stoupaly.

Má duše rozpínala
svá křídla v širý let,
přes tichý svět se dala,
jak domů letíc zpět.

Joseph von Eichendorff, Měsíčná noc
(překlad: Ivan Slavík)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google