V pořadí jedenáctá

Pouť krkonošská: za příběhem vesmíru v našem životě

procházka Prahou cestou poezie a putování z Mělníka na Sněžku spojené s „kosmickou procházkou“ a poezií
pondělí 19. srpna / procházka napříč Prahou
úterý 20. srpna – středa 28. srpna 2019 / putování Mělník — Sněžka

„… co bylo to všecko proti modré měsíční noci,
proti hvězdám, jež vykoupaly se v mlhách
a stoupaly výše a výše,
milovány vizionáři a nomády pouští?
Nocí tou šli jsme očarováni a tiše …

A byla temná. A bezedná. A věčná.
A jen vteřinu patřila tobě.“

Josef Hora, Noc

Pondělí 19. srpna

Procházka Prahou cestou poezie

Sejdeme se v 10 hodin ráno na Karlově náměstí u spodní kašny, poblíž domu (dnes číslo 551/34), v němž žil básník Karel Hynek Mácha. Odtud se vydáme v trase cesty poezie pražských básníků na Vyšehrad a dál Náplavkou podél Vltavy k Národním divadlu a přes Most legií na Kampu k domu, kde žil kdysi básník Vladimír Holan. — Po cestě si budeme trochu povídat o poezii noci a o vztahu některých básníků ke hvězdám (Karel Hynek Mácha, Václav B. Nebeský, Jan Neruda, Otokar Březina, Walt Whitman, Rainer Maria Rilke, Vladimír Holan, František Halas, Robinson Jeffers, Gary Snyder, Fernando Pessoa), respektive o kosmické touze a kosmologickém rozměru jejich poezie a připomeneme si některé jejich básně. Zároveň budeme mluvit o nové kosmologii epiky evoluce – zejména o díle kosmologů Thomase Berryho a Briana T. Swimma – díky které dnes po dlouhé césuře odloučení znovu začínáme náš lidský příběh chápat jako integrální součást velkého příběhu kosmu. Přečteme si několik úryvků z textů Thomase Berryho a z nově vydané knihy Briana T. Swimme Skryté srdce kosmu a povíme si něco o rituálu „kosmické procházky“, kterou si další den při poutování Kokořínskem projdeme. — Z Kampy se vydáme svahem Petřína k soše Jaroslava Vrchlického a dál přes Pražský hrad a Chotkovy sady na Letnou, kde se krátce občerstvíme v kavárně Alchymista. Odtud budeme pokračovat přes Stromovku do Troji a dál přes Čimický a Ďáblický háj až k hvězdárně na Ládví, odkud se za úsvitu 20. srpna 1833 vydal Karel Hynek Mácha na svou legendární pouť, svůj rituál přechodu napříč Čechami do Krkonoš na Sněžku.

„Není lhostejné, kde právě jsme …
nebezpečně se k sobě blíží
některé hvězdy … Také zde dole
dochází k násilnému odloučení milenců
jen proto, aby se čas zrychlil
o tlukot jejich srdcí … ”

Thomas BERRY

Pouť krkonošská

V úterý 20. srpna se vydáme v 7 hod. z autobusové zastávky Praha Ládví autobusem do Mělníka, kam dojedeme v 7:44. Z aut. nádraží zamíříme na vyhlídku u mělnického zámku nad soutokem Vltavy s Labem, kde se sejdeme s ostatními poutníky. Odtud se po 8 hod vydáme po červené značce Máchovy cesty do čtvrti Chloumeček a na jejím okraji odbočíme po žluté značce přes les a dál polní cestou do vesnice Strážnice a odtud do Vysoké. Tam navštívíme Farmstudio našeho kamaráda fotografa, básníka a dobrodruha Pavla Mately a podíváme se zde na aktuální výstavy; uděláme improvizovanou přednášku o novém příběhu vesmíru a „kosmické procházce“, na niž se vydáme poté, co sejdeme po žluté značce k rybníku v Harasově. Kosmologie nového příběhu nám odhalila, že naše existence je součástí jediné velké evoluční cesty vesmíru, která sahá k samým jeho počátkům a trvá už 13,8 miliard let. Tuto dobu trvání evoluce jsme si topograficky promítli do kokořínské krajiny v podobě 13,8 kilometrů dlouhého putování, které začíná v Harasově u rybníka a končí v bukovém lese za hradem Houska na vyhlídce na Říp. Na této trase si vyznačíme do mapy hlavní události příběhu vesmíru, které budeme při procházení krajinou zkoumat a kontemplovat a uvědomovat si rozlehlost kosmického i geologického času živé Země a evoluční dynamiku vesmíru, která zrodila všechny bytosti, které kolem sebe dnes vidíme, včetně nás. Závěr putování na Housce nám odhalí závratnou nepatrnost našeho místa v prostoru a čase vesmíru. Navštívíme hospůdku Na konci sil a přespíme v Hostinci pod Houskou. 

„To, co je po nás dnes požadováno, není nic menšího než znovuobjevit, co to znamená být lidskou bytostí. … tou nejúčinnější cestou,jak lidskou bytost znovu objevit, je odhalit ji uvnitř příběhu kosmu.“

Brian Thomas Swimme

Ve středu 21. srpna se vydáme z Housky do Bořejova, kde navštívíme kostel sv. Jakuba staršího s krásným oltářním obrazem poutníka sv. Jakuba od Aleše Krejči. Posedíme zde chvíli pod nádhernými kaštany a pak zamíříme přes Ždírec a Okna do Bezdězu, kde vystoupáme na stejnojmennou legendární horu a hrad Bezděz. Připomeneme si Karla Hynka Máchu a v gotické kapli si přečteme jeho báseň Noc. Z Bezdězu se vydáme do Bělé pod Bezdězem a odtud po modré přes Bitouchov do zříceniny hradu Zvířetice, kde přenocujeme. 

“Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám já toužím tam světla ve říši,
ach a jen země je má!
Člověkem jsem; než člověk pohyne; 
ve své mě lůno zas země přivine,
zajme, promění a v postavě jiné
matka má, země, zas mě vydá!”

Karel Hynek Mácha, Noc

“Kosmologické síly vesmíru procházejí skrze nás vteřinu po vteřině. Být si vědom těchto sil znamená dotknout se oceánu zázraku.”

Brian Thomas Swimme

Ve čtvrtek 22. srpna se vydáme podél řeky Jizery do Malé Bělé a přes Novou Ves do národní přírodní památky Račov se slatinnými loukami a mokřadními olšinami. Zastavíme se u pramene sv. Prokopa a budeme pokračovat kolem obory Klokočka do Kláštera Hradiště nad Jizerou až do Mnichova Hradiště. Odtud po obědě zamíříme do Českého ráje, nejprve do Máchova oblíbeného skalního hrádku Valečov a pak dál po zelené ke Komárovskému rybníku, v němž se vykoupeme. Dál se vydáme ke hradu Kost a přes Dobšice k Vyskeři, před níž na louce u lesa přespíme.

 

V pátek 23. srpna vystoupáme křížovou cestou ke kapli na Vyskeři (466 m n.m.) a odtud se vydáme na Hrubou skálu a dál na Trosky. Z Trosek po zelené a pak po červené přes Mladějov ke skalnímu hradu Pařez, v jehož blízkosti přenocujeme ve skalním převisu. 

Galaxie M 83 (Messier) se spirálními rameny, v nichž se rodi hvězdy

V sobotu 24. srpna se vydáme po zelené značce přes Prachovské skály do Prachova a odtud po modré přes Přivýšinu, Brada a Kbelnici do Jičína, kde poobědváme. Projdeme se Valdštejnskou alejí a navštívíme krásný čedičový kopec Zebín s kaplí Maří Magdalény, k níž se pojí vzpomínka na Karla Hynka Máchu. Sejdeme do Valdštejnské lodžie, kde si prohlédneme instalaci, věnovanou matematikovi a astronomovi Johannesi Kaplerovi (1571-1630) a Albrechtovi z Valdštejna. Prohlédneme si Keplerův model sluneční soustavy z jeho Mysterium Cosmographicum (1596) a reliéfní sochařské zobrazení planet, včetně Země. Navečer se vydáme přes Železnici a Bradleckou Lhotu do zříceniny hradu Bradlec a dál až do zříceniny hradu Kumburk, kde přenocujeme.

V neděli 25. srpna budeme z Kumburku putovat po červené do Nové Paky a pak dál přes Radkynido Pecky. Odtud po žluté pod Jelením hřbetem do Borovnice a dál pod Čisteckou hůru (586 m n.m.), kde na kraji lesa přenocujeme.

Svítání na Čistecké hůře

Svítání na Čistecké hůře

V pondělí 26. srpna se vydáme po žluté přes Čisteckou hůru do Čisté a odtud budeme pokračovat polní cestou do Bukoviny a dál po silnici do Studence; odtud se vydáme po červené na vrch Strážník (630 m n.m.). Ze Strážníku po modré do Martinic v Krkonoších a dál až do Horní Brané. Projdeme Horní Branou a dojdeme do Valteřic a odtud budeme pokračovat po modré na úpatí Krkonoš, kde v lukách pod lesem přenocujeme a budeme pozorovat a kontemplovat Mléčnou dráhu.

Mléčná dráha, náš domov

Mléčná dráha, náš domov

“Oko, které zkoumá galaxii Mléčné dráhy, je samo okem, které formovala Mléčná dráha. Mysl, která pátrá po spojení s Mléčnou dráhou, je sama myslí galaxie Mléčné dráhy zkoumající své vnitřní hlubiny.”

Brian Thomas Swimme

V úterý 27. srpna dojdeme po modré na rozcestí Křížovky na hranici NP Krkonoše a odtud po žluté na Přední Žalý (1018 m n.m.). Dál budeme pokračovat po hřebeni přes Rovinku na Černou skálu (1038 m n.m.) až na Mechovinec (1074 m n.m.) a Horní Mísečky, odkud sejdeme do Špindlerova Mlýna, kde poobědváme. Ze Špindlerova Mlýna se vydáme po žluté Údolím Bílého Labe kamenitou cestou s krásnými kameny, zbarvenými lišejníky, na Luční boudu, kde přenocujeme. 

 

Ve středu 28. srpna vystoupáme na východ slunce na Sněžku (1602 m n.m.). Z vrcholu Sněžky sejdeme Obřím Dolem do Pece pod Sněžkou a odtud se vrátíme autobusem do Prahy; nebo se vydáme cestou přes Horní Mísečky do Horního Maršova a odtud autobusem do Prahy. 

“Jestliže dynamiky vesmíru od počátku utvářely chod nebe, zažehly Slunce a zformovaly Zemi – a pokud tentýž dynamismus vytvořil kontinenty, moře a  atmosféru, probudil život v primordiální buňce a přivedl do bytí nespočetnou  rozmanitost živých bytostí a nakonec do bytí přivedl člověka a bezpečně ho vedl skrze turbulentní století – je důvod věřit, že týž řídící proces je přesně tím, co v člověku probudilo jeho současné porozumění sobě samému a svému vztahu k tomuto ohromnému procesu. Jsme-li vnímaví vůči tomuto vedení můžeme mít důvěru v budoucnost, která čeká na odvážný lidský čin.”

Thomas Berry / The New Story 

Upozornění: Pokud s námi nepůjdete celou trasu putování, můžete se k nám kdekoliv připojit, nejlépe v hlavních bodech trasy (Mělník, Houska, Mnichovo Hradiště, Jičín, Pecka, Špindlerův Mlýn atd.) a jít s námi, jak dlouho budete chtít. Nocleh nikde dopředu nezajišťujeme, spíme pod širákem, pod hvězdami. Pokud si chcete nocleh pojistit, objednejte si ho, prosím, sami. Na putování je každý svobodný a ručí sám za sebe. Prosíme vás jen o toleranci vůči ostatním poutníkům.

Spoje

20. srpna z Prahy do Mělníka:

Praha, aut. st. Ládví / odjezd: 7:00 – příjezd: aut. nádraží Mělník 7:44
Praha, aut. st. Ládví / odjezd: 7:15 – příjezd: aut. nádraží Mělník 7:49

28. srpna z Pece do Prahy: 

Pec pod Sněžkou, aut. st. / odjezd: 10:20 – příjezd: Praha, Černý most: příjezd: 13:12
Pec pod Sněžkou, aut. st. / odjezd: 11:50 – Příjezd: Praha, Černý most: příjezd: 15:05

Kontakty

Jiří Zemánek

sarvanga@centrum.cz
777 117 466

Tomáš Hrůza

tomashruza@gmail.com
775 052 607

Karel Čtveráček

ctv@seznam.cz
603 355 072

Vladimír Drábek

drabekvladimir00@gmail.com
602 646 665

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google