Potulná univerzita přírody 2019

Žít kosmický život: kosmologie jako cesta transformace ― program

Letní seminář v Beskydech s americkým astronomem Stephanem Martinem
29. července — 3. srpna 2019 

„Téměř 14 miliard let potřeboval vesmír na to, aby rozvinul ruce, těla, srdce a mysli naší zvláštní lidské formy, oživené touž energií a týmž dynamismem, jež zrodily Slunce, hvězdy a samotný vesmír. Když si tohle uvědomíme … zjišťujeme, že určitým způsobem děláme práci samotného kosmu v utváření budoucnosti, která se rodí v každém okamžiku.“

Stephan Martin

NOVÝ PŘÍBĚH / Naše civilizace se dnes nachází na rozcestí a hledá nový příběh. Slovy kulturního historika a kosmologa Thomase Berryho:„Jsme ve stadiu mezi příběhy´. Starý příběh – zpráva o tom, jak vznikl tento svět a jakou roli v něm hrajeme – už pro nás přestal být funkční a my jsme se nový příběh ještě nenaučili.“ Klíčovou roli v tomto našem hledání zaujímá nová kosmologie – kosmologie epiky evoluce. Po cézuře našeho oddělení od vesmíru v moderní době dnes díky této kosmologii začínáme opět objevovat příběh našeho původu a znovu začínáme pociťovat hlubokou sounáležitost s kosmem. Objev evolučního vesmíru přináší do našeho života transformaci mnohem radikálnější než jakou byla proměna, s níž přišla v 17. století koperníkovská revoluce. Podle Briana Swimma stojíme před výzvou, jak toto nové vědecké poznání učinit součástí našeho prožívání, „jak ho dostat do našich těl a emocí, do našich srdcí.“ Na letošním v pořadí čtvrtém semináři naší Potulné univerzity přírody, který povede americký astronom a terapeut Stephan Martin, se právě tímto budeme zabývat. Skrze rituál kosmické procházky, kterou budeme v délce 13,8 km v kouzelném údolí Beskyd pod majestátní Lysou horou procházet, si pokusíme v rezonanci s prostorem krajiny uvědomit, že jsme – a také všechno kolem nás – součástí tajemného příběhu vyvíjejícího se vesmíru, který započal před 14 miliardami let. Kosmická procházka nám umožňuje dotknout se neuvěřitelné rozsáhlosti tohoto procesu v prostoru a čase a pocítit něco z té obrovské kreativity a štědrosti, z níž jsme se zrodili. Když si uvědomíme, že každý představujeme místo, v němž se odráží celých 14 miliard let evoluce a v němž se navíc celý tento evoluční proces novým způsobem poznává může nás to otevřít porozumění hlubšímu smyslu našeho života, pocházejícímu z uvědomění, že se podílíme na něčem mnohem větším, než jsme sami. Chceme-li růst a vyvíjet se, musíme, podle Stephana Martina, následovat příkladu vesmíru a být schopni se měnit. Vnímáme-li se jako součást kosmického procesu, můžeme si otevřít přístup ke zdrojům inspirace, podpory a významu, k nimž bychom jinak neměli šanci se dostat. To nám může pomoci rozvinout širší potenciál našeho lidství – slovy Thomase Berryho znovuobjevit, co to znamená být člověkem – a účinně reagovat na velké a vzájemně propojené výzvy, jimž dnes na Zemi čelíme, jako je krize klimatu, úbytek biodiverzity a vymírání druhů, a kolektivně usilovat o lepší budoucnost pro nás, ale v především pro naši planetu. Jak říká Brian Swimme „Jsme prvním biologickým druhem, který má opravdu možnost pečovat o všechny ostatní druhy. … Fáze proměny, v níž se dnes nacházíme, závisí na tom, zda se v lidském druhu podaří rozvinout obsáhlý soucit.

BESKYDSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY / Horský hřeben Gruň ve Starých Hamrech, kde bude náš seminář probíhat, je pro kosmologickou kontemplaci, jíž se budeme zabývat, ideálním místem. Jelikož všudypřítomný světelný smog zde asi vůbec nejméně u nás znečišťuje noční oblohu, můžeme tady nerušeně pozorovat hvězdy a uvědomovat si krásu a tajemnost kosmického prostoru nad námi. Oblast Gruně je jádrem Beskydské oblasti tmavé oblohy, která byla vyhlášena v této části Moravskoslezských Beskyd v roce 2013 jako druhý světový park tmavé oblohy. Rok nato vzniklo z iniciativy ostravského astronoma Tomáše Hynka Centrum tmavé oblohy se sídlem na chatě Švarná Hanka, které se věnuje výzkumné a vzdělávací činnosti a nabízí návštěvníkům možnost pozorovat dalekohledy i velmi vzdálené vesmírné objekty, jako jsou galaxie a pozůstatky po supernovách. Seznámíme se s činností tohoto centra – viz: www.hvezdarna-beskydy.cz – a každý den budeme podnikat výlety do okolní krajiny a poznávat zdejší bohatou přírodu i zajímavou kulturní historii. Navštívíme přírodní rezervace Drslavý, Poledňana, Podgruň a Mazácký Grunik, Staré Hamry i přehradu Šance, ekofarmu Valaška a Experimentální ekologické pracoviště Ústavu výzkumu globální změny klimatu na Bílém kříži. V neposlední řadě si připomeneme básníka-buřiče Petra Bezruče (1867-1958), který zdejší krajinu miloval a proslavil ji ve svých Slezských písních.

“Noc pokročila. Hvězdy jsou zářivější, než kdy jindy.”

Thomas Berry

Pohled na noční oblohu na Gruni. Foto: Petr Lukeš

Horský hřeben a osada Gruň, kde se náš seminář bude odehrávat, je jedním z nejkrásnějších míst Moravskoslezských Beskyd. Tato známá rekreační oblast se rozkládá mezi vrchy Janikula (832 m n.m.) a Kozlena (886 m n.m.). Pod vrchem Kozlena se nachází chata Švarná Hanka, vůbec nejstarší turistická chata v Beskydách a od roku 2014 působiště Centra tmavé oblohy. Je odtud jedinečný výhled nejen na Lysou horu (1323 m n.m.), nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, a směrem na východ na Slovensko na pohoří Malé a Velké Fatry a Nízkých Tater, ale v noci také do nekonečných hlubin nočního nebe, kde můžeme pouhým okem uvidět až tři tisíce hvězd.

Centrum tmavé oblohy na Gruni, foto: Tomaš Hynek

1 den, pondělí 29. července

Od 18.00

Večeře

 

Od 19.00

Úvodní přivítání účastníků semináře, seznámení se s jeho lektory, programem a místem.

 

Od 19.30

O Centru tmavé oblohy / přednáška Tomáše HYNKA, ředitele CTO

Ostravský astronom Tomáš Hynek nás seznámí s historií ochrany noční oblohy v Beskydské oblasti tmavé oblohy, s tím jaký význam má tato ochrana pro člověka a přírodu i pro pozorování nočního nebe, respektive jaké jsou negativní dopady světelného smogu. Přiblíží nám povahu výzkumné a edukativní práce Centra tmavé oblohy, které na Gruni založil, a které se zaměřuje například na výzkum trpasličích nov, exoplanet a světelného znečištění. Centrum spolupracuje s předními univerzitami u nás i v zahraničí. Po přednášce budeme moci skrze dalekohledy pozorovat hvězdy a další kosmické jevy na letním nočním nebi.

„Vesmír je spojení a společenství. My sami jsme tímto spojením, které si začíná samo sebe uvědomovat.”

Thomas BERRY

2. den, úterý 30. července

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 do 11.00

Úvod do nové kosmologie / přednáška Stephana Martina

Nacházíme se ve fázi lidské historie, kdy vzniká nová kosmologie, nový funkční příběh a soubor živé moudrosti, který nás může orientovat v širokém rámci kosmické perspektivy. Tato perspektiva nám nabízí naději, vedení i podporu, když hledáme směr, jak můžeme čelit výzvám, spojeným s vytvářením udržitelné budoucnosti jako příslušníci společenství živé Země. Budeme zkoumat historii vesmíru z perspektivy emergence (novosti), abychom mohli poznat, co nového se pro každého z nás v tomto čase vynořuje. + Prezentace knížky Stephana Martina Žít kosmický život.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 13.00 do 17.30

Výlet na skály na Mazáku (17 km)

Tento výlet nás přivede až pod samotný vrchol Lysé hory. Nejprve projdeme přírodní rezervaci Poledňana, pak zahneme do krásného údolí Řečice, jež ústí do přehrady Šance a odtud budeme stoupat až k přírodní rezervaci Mazácký Grunik a ke skalám na Mazáku pod vrcholem Lysé hory, odkud je jedinečný výhled do údolí směrem ke Smrku. Zpět se vrátíme touž cestou nebo zvolíme kratší variantu po neznačených cestách.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00

Nový příběh Thomase Berryho / přednáška Jiřího Zemánka

Vylíčíme osobní historii Thomase Berryho a intelektuální vlivy, kterého ho formovaly (včetně vlivu Teilharda de Chardin) a přivedly k artikulaci kosmologie Nového příběhu, kterou rozvinul ve spolupráci s Brianem T. Swimmem v knize The Universe Story. Představíme základní charakteristiky a poselství Berryho Nového příběhu – vesmír jako kosmogeneze a společenství subjektů, tři kreativní dynamiky vesmíru, člověk jako primárně kosmologická bytost a jeho role v kosmickém evolučním procesu, „velké dílo“ a „ekozoická éra“. Na závěr představíme české vydání knihy Briana T. Swimma Skryté srdce kosmu (Malvern) a promítneme si videa „Thomas Berry – velký příběh“ a „Tří kreativní dynamiky vesmíru“ (Brian Swimme).

„Studujeme příběh vesmíru především proto, abychom jej žili.“

Brian Thomas SWIMME

3 den, středa 31. července

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00

Dobré zprávy pro špatné časy / přednáška Stephana Martina

Podtitul této přednášky by mohl znít „Poučení z vesmíru, jak procházet krizí, změnou a transformací.“ Z moderní kosmologie a evoluční vědy víme, že vesmír ve své 14 miliard let trvající historii prošel mnoha krizemi a přechody. Když svůj vlastní život nahlížíme jako součást této vesmírné cesty nacházíme zdroje podpory, obnovy a poučení, které nás mohou posilovat, když v tomto kritickém čase čelíme výzvám na osobní, kulturní a globální úrovni.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 13.00 do 17.30

výlet do Starých Hamrů (13 km)

Nejprve se vydáme do jedinečné přírodní památky Podgruň, kterou nás provede pan Petr Šimeček, a poté navštívíme přírodní rezervaci Draplavý se zbytky původní pralesovité jedlobučiny. Dál budeme pokračovat do obce Staré Hamry, rozdělené přehradou Šance na dvě části, kde si u pomníku Maryčky Magdónové připomeneme básníka Petra Bezruče. Nakonec navštívíme Ekofarmu Valaška na Buřance, na níž hospodaří pan Jiří Krpeš, a přes vrch Janikula se vrátíme do Švarné Hanky.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00

Ritualizace velké historie / přednáška Jiřího Zemánka a Stephana Martina

I když kosmologie nového příběhu vychází z nejnovějších vědeckých objevů, jejím smyslem není shromažďovat vědecká fakta, ale iniciovat člověka do vesmíru. Její součástí je proto řada prožitkových a rituálních praxí. Nejznámější je „kosmická procházka“, kterou navrhla Miriam Theresa MacGillisová. Představíme si různé způsoby a variace, jakými je dnes kosmická procházka ve světě prováděna, a připomeneme si i některé další kosmologické praktiky – například „kosmické spojení“, „perly nového příběhu“, které rozvinuli Connie Barlow a Michael Dowd, atd. Nakonec se s námi Stephan Martin podělí o své vlastní zážitky z praktikování kosmické procházky. Představí nám svůj scénář kosmické procházky, podle nějž budeme další den procházet krajinou kolem Gruně.

„Kosmologické síly vesmíru procházejí skrze nás vteřinu po vteřině. Být si vědom těchto sil znamená dotknout se oceánu zázraku.“

Brian Thomas SWIMME

4. den, čtvrtek 1. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00

Úvod do kosmologických sil / přednáška Stephana Martina

Když začínáme chápat svůj život jako projev 13,8 miliard let cesty vesmíru, zjišťujeme, že naše životy a vzory vesmíru jsou zcela bezešvým způsobem spolu navzájem propojeny. Skrze odkrývání a zkoumání dynamik vesmíru, které pracují v nás i všude kolem nás, vstupujeme do posvátného vztahu s kosmem a objevujeme způsoby, jak náš život můžeme sladit s kosmickým procesem.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 13.00 do 17.30

Kosmická procházka (14,5 km)

do krajiny pod Lysou horou si promítneme 13,8 miliard let vývoje vesmíru v podobě kosmické procházky, dlouhé 13,8 km, na níž se budeme seznamovat s jednotlivými mezníky této evoluční cesty až po naší lidskou civilizaci. Z Gruně půjdeme na Bílý Kříž a pak přes Visalaje a Obidovou do Vyšní Mohelnice, odtud do Tišiňoků a přes Okrouhlici a Poledňana zpět do Švarné Hanky. Procházku zakončíme u pomníku valašské ovci.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00

Lety do vesmíru a počátky nového příběhu

V 60. letech 20. století nám kosmické lety do vesmíru odkryly nový celistvý obraz Země, podnítily rozvoj ekologického hnutí i zrod nové kosmologie. Promítneme si dokument Efekt nadhledu o prožitcích některých amerických astronautů v kosmu (Edgar Mitchell, Jeff Hoffman ad.) a dále film Cesta vesmíru (scénář Brian T. Swimme, Mary Evelyn Tuckerová), vůbec první edukativní film o nové kosmologii. Stepham Martin nás seznámí s některými svými zážitky z rozhovorů s Brianem Swimme, Edgarem Mitchelem, Richardem Tarnasem ad. během práce na své knize Kosmické rozhovory, kterou si přiblížíme.

„Musíme vzít v úvahu, že vesmír není jen nádherným uměleckým dílem, ale že je také sám umělcem.“

Richard TARNAS

5. den, pátek 2. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00

Probuzení do evolučního vesmíru / přednáška Stephana Martina

Poslední výsledky vědeckého výzkumu podporují světový názor, který je inherentně holistický, ekologicky udržitelný a hluboce spirituální. Z této vynořující se kosmické perspektivy budeme zkoumat některé z těchto radikálních vědeckých objevů a současně hledat možnosti, jak tyto poznatky využít ke spirituálnímu probuzení a jak tuto novou kosmickou perspektivu integrovat do svého každodenního života.

 

Od 11.30 do 12.30

Oběd

 

Od 13.00 do 17.30

Výlet na Bílý Kžíž (17 km)

Vydáme se přes Smrkovinu na rozcestí Ježánky a odtud po modré do Sulova a Bílého Kříže, kde navštívíme experimentální ekologické pracoviště Centra globální změny české Akademie věd pro výzkum vlivu krize klimatu na lesní ekosystémy. Dál budeme pokračovat přes Košárky do údolí řeky Černé Ostravice na rozcestí Údolí Černé a odtud se přes Hartisov vrátíme do Švarné Hanky.

 

OD 18.00

Večeře

 

Od 19.00

Umění a kosmologie / přednáška Jiřího Zemánka

Estetická a citová složka hrály vždy v různých tradičních kosmologiích významnou roli a také dnes v kosmologii nového příběhu zaujímaji důležité místo. Nová kosmologie navíc objevila, že esencí vesmíru je kreativita, takže vesmír možná není jen úžasným uměleckým dílem, ale nejspíš je také sám umělcem. Připomeneme si tvorbu některých malířů a básníků, kteří byli fascinováni kosmem a jejichž tvorba má kosmologický či kosmogonický charakter – malíře kosmu Františka Kupku, Karla Malicha, ale také tvorbu Alexe Greye, Otty Plachta nebo Jana Pražana ad. A nakonec si promítneme působivý filmový esej Terrence Malicka Cesta času o vzniku, vývoji i zániku našeho vesmíru.

6. den, sobota 3. srpna

OD 8.00

Snídaně

 

Od 9.00 do 9.30

Závěrečné setkání, shrnutí celého semináře, rozloučení a odjezd domů.

Lektroři

 • Stephan Martin / americký astronom, lektor a psychoterapeut, pracovník Centra pro spirituální rozvoj v Asheville v Severní Karolíně (USA);
 • Tomáš Hynek / ostravský astronom, ředitel Centra tmavé oblohy na Gruni;
 • Jiří Zemánek / historik umění a kulturní aktivista, spolek PILGRIM.

Spolupracovníci

 • Alena Malíková / správkyně regionálního centra Moravská brána v Příboře / PILGRIM;
 • Tomáš Hrůza / umělecký fotograf, ArtMap / PILGRIM;
 • Tomáš Gardelka / grafik a webdesignér / PILGRIM;
 • Barbora Kinkalová / producentka dokumentárních filmů / PILGRIM;
 • tlumočníci: Hana Bernardová / krajinářská architekta, Nadace Pro půdu a Petr Lisý / astrolog, česká sekce Budapešťského klubu.

Místo konání

Turistická chata Švarná Hanka, Staré Hamry 69, 739 415 361 Gruň.

Doprava

Pro možnost dopravy autem, především z Prahy, kontaktujte Tomáše Hrůzu (viz kontakty). Z Prahy se můžete dopravit vlakem a autobusem do Starých Hamrů těmito spoji:

 • Praha hl. nádr. (VLAK), odj. 8:09, přestup v Ostrava hl. nádr. a ve Frýdlantě nad Ostravicí, příj. do Ostravice 12:52, přestup na autobus, odj. 13:40, příj. do zast. Staré Hamry-Most ve 13:57.
 • Praha hl. nádr. (VLAK), odj. 9:47, přestup v Ostrava hl. nádr., příj. do Frýdlantu nad Ostravicí ve 14:10, přestup na autobus; odj. 14:27, příj. Staré Hamry-Most 14:56, odj. 14:58 – příj. Staré Hamry, rozc. Gruň v 15:06.

Z obou zastávek vás můžeme vyzvednout autem, pokud nás budete kontaktovat (777 117 466)

Kontakty a další informace

 • Jiří Zemánek: sarvanga@centrum.cz, 777 117 466
 • Alena Malíková: jadernicka@gmail.com, 604 905 611
 • Tomáš Hrůza: tomashruza@gmail.com, 775 052 607

„Nejsme zde proto, abychom řídili svět. Jsme zde proto, abychom se stali integrální součástí většího pozemského společenství.“

Thomas BERRY

Pozvánka na seminář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google