POUŤ KRKONOŠSKÁ
putování z Prahy na Sněžku – přes Mělník, Kokořín, Bezděz, Pojizeří a Český ráj – věnované tentokrát básníkům Kamilu Bednářovi a Robinsonu Jeffersovi
pátek 19.srpna až pondělí 29. srpna 2016 
 
 
Kolikerý vítr už zavál stoletím?Naděje vždycky plane,ale ten dým! …Ne, svatí blázni,neztrácíte čassvou láskou k životuJe něco víc než dýmHořčičné zrno láskyVesmír bez plotu“
Kamil BednářSvatí blázni
 
Letošní velké máchovské putování z Prahy na Sněžku pojímáme jako poctu básníkům Kamilu Bednářovi(1912-1972) a Robinsonu Jeffersovi (1887-1962). Oba citlivě vnímali otřesy 20. století a varovali před možným úpadkem civilizace, který spatřovali v odpojení lidstva od přírody a od kosmu. Robinson Jefffers hledal programově svou poezii vně sebe, pátral po něčem trvalém, „oč bychom se opřeli.“ Na kalifornském pobřeží na mysu Big Sur, kde žil, nacházel přirozenou krásu kamenů, skal, oceánu, oblohy i hvězd, jež k němu promlouvaly jazykem poezie; vnímal divokou přírodu jako svého partnera a skutečného mluvčího v dialogu; přirozená krása věcí pro něj představovala „základní básnickou práci.“ Odkrýval oduševnělou povahu živé země a uvědomoval si, že je její nedílnou součástí.
Také Kamil Bednář, který Jeffersovo básnické dílo kongeniálně přetlumočil do češtiny, se v závěru svého života stal „básníkem země“: ve své zahrádce na Mělníku, kde našel tvůrčí útočiště, se soustředěně ponořil do rozhovoru s květinami a ptáky, s horou Říp, se sluncem a měsícem. Přiblížíme si přátelství obou básníků a přečteme si některé jejich básně – nejprve v Praze na Kampě, pak na Mělníku v bývalé zahrádce Kamila Bednáře, v bukovém lese na Housce a v gotické kapli na hradě Bezdězu. — Domnívám se, že poezie nám nabízí úžasný způsob, jak navázat intimní vztah se světem přírody. Zdá se, že nastal čas zamilovat se ven, naslouchat zemi , poetizovat ji a objevovat nový „jazyk vztahů“ v našem každodenním životě. 
 

                                                                                                                      

… nádheru univerza tu miluj,
nikoli člověka odděleného od ní,
jinak sdílíš žalostné lidské zmatky,
anebo utoneš v zoufalství,
až se dnové člověka zatemní.”

Robinson Jeffers
V pátek 19. srpna:
Sejdeme se v 10 hodin ráno na Karlově náměstí u spodní kašny, poblíž domu, v němž žil básník Karel Hynek Mácha. Odtud se vydáme v trase plánované cesty pražských básníků na Vyšehrad, pak náplavkou podél Vltavy k Národním divadlu a dál přes Most légií na Kampu k domu, v němž žil básník Vladimír Holan. Zde pod „Holanovým platanem“ vzpomenem na zapomenutého básníka a vynikajícího překladatele Kamila Bednáře. Přečteme si některé básně z jeho raných básnických sbírek (Dějiny srdcead.), resp. jeho básně věnované Praze. Z Kampy se vydáme svahem Petřína k soše Jaroslava Vrchlického a dál přes Pražský hrad, Chotkovy sady na Letnou. Putování ukončíme v kavárně Alchymista na Letné, kde kolem 14 hod uskutečníme improvizovanou přednášku Básníci Země Robinson Jeffers a Thomas Berry (JZ). Předpokládaný konec akce v 16 hodin. 
 
Dlouho zde od Mělníka,
můj Řípe, hledím na tebe,
až sám se tebou stávám
A náhle, vínem zkazek posílen,
se vzpřimuji a vstávám
a jako Říp se pnu až do nebe …“
 
Kamil Bednář, Říp a já
 
Pouť krkonošská
Na vlastní putování se vydáme v sobotu 20. srpna v 8 hod ráno od hvězdárny v Ládví. Ze středu Prahy se sem nejlépe dostanete metrem do stanice Ládví, odtud pak pěšky k hvězdárně v Ládví na krásném skalnatem ostrohu s železným křížem. Z Ládví půjdeme po žluté značce do Ďáblic a odtud polní cestou do Zdib. Dále do Zdibska, Sedlce a přes les do Panenských Břežan, kde si prohlédneme nádhernou barokní kapli Sv. Anny od architekta Jana Blažeje Santiniho. Odtud se vydáme do Čenkova a přes půvabnou přírodní památku Kopeč a Netřebská slaniska dojdeme o Obříství na břehu Labe. Zde se najíme a pak přes secesní most na Štěpáně přejdeme Labe a podél jeho toku dojdeme až k sotoku Labe s Vltavou pod zámkem v Mělníku. Přenocujeme pod širákem na druhém břehu Labe v Hořínském parku. 
V neděli 21. srpna se v 8 hod sejdeme na vyhlídce nad soutokem Vltavy a Labe u mělnického zámku. Odtud se vydáme po červené značce Máchovy cesty směrem na Chloumek a v místě zahrádkářské kolonie navštívíme bývalou zahrádku Kamila a Emilie Bednářových.Připomeneme si v ní jejich zdejší pobyt a prožitky Kamila Bednáře na Mělníku, které ztvárnil ve své půvabné knížce Zahrada přítelkyně.Přečteme si Bednřovi básně a jeho překlady Jeffersových básní. Dál budeme putovat přes Chloumek do Lhotky, do Harasova, Kokořína a sál přes Vojtěchov, Olešno a Ráj až na Housku. Navštívíme bukový háj za hradem Houska, hospůdku Na konci sil a sejdeme do Hostince pod Houskou. Přespíme pod širákem nebo v hostinci.
V pondělí 22. srpna se vydáme přes Bořejov (kde navštívíme kostel sv. Jakuba staršího s novodobým oltářním obrazem poutníka sv. Jakuba většího), Ždírec a Okna na hrad Bezděz;navštívíme zdejší krásnou gotickou kapli, v níž si přečteme báseň Kamila Bednáře „Píseň pro dva hlasy“.Poté se vydáme do Bělé pod Bezdězem a odtud po modré značce přes Bitouchov do zříceniny hradu Zvířetice, kde přenocujeme.
 
                                                                                                                        
V krvi nám dosud pulsují přílivy a odlivy, dosud se v nás
zrcadlí
hvězdy, tento život je tvůj zplozenec.
Ale já tuším v sobě něco staršího, trvalejšího
a ucelenějšího:
Mocnost Oka, které obzíralo všecko
dávno před tím, než vznikl oceán.”

Robinson Jeffers: Na konci kontinentu
 
V úterý 23. srpna se vydáme podél řeky Jizery do Malé Bělé a pak přes Novou Ves do národní přírodní památky Račov se slatinnými loukami a mokřadními olšinami, kolem pramene sv. Prokopa přes oboru Klokočka do Kláštera Hradiště nad Jizerou a do Mnichova Hradiště. Odtud budeme pokračovat po červené značce do Českého ráje, nejprve do Máchova oblíbeného skalního hrádku Valečov a pak po zelené ke Komárovskému rybníku, v němž se vykoupeme. Dál se vydáme po zelené a pak po červené ke hradu Kost, od něj po modré přes Dobšice k Vyskeři, před níž na louce u lesa přespíme. Pokud bude jasno, bude možné pozorovat hvězdnou oblohu bez světelného znečištění.
Ve středu 24. srpna – vystoupáme křížovou cestou ke kapli na Vyskeři (466 m n.m.) a odtud budeme pokračovat po modré značce na Hrubou skálu a dál po červené na Trosky. Z Trosek po zelené a pak po červené přes Mladějov ke skalnímu hradu Pařez, v jehož blízkosti přenocujeme ve skalním převisu.
Ve čtvrtek 25. srpna se vydáme po zelené značce přes Prachovské skály do Prachova a odtud po modré přes Přivýšinu, Brada a Kbelnici do Jičína, kde poobědváme. Navštivíme Valdštejnskou logii a Zebín. Navečer se vydáme po zelené do Železnice a dál přes Bradleckou Lhotu a říceninu hradu Bradlec až na zříceninu hradu Kumburk, kde přenocujeme. 
 
S krásou věcí stoupáme do nebes
a s rozporností našich let
padáme tam, kde Dante čeká
na ráj i na člověka —
kosmický střed“

Kamil Bednář, Červnová zahrada
V pátek 26. srpna – budeme putovat po červené značce do Nové Paky a pak dál po červené přes Radkyni do Pecky. Odtud po žluté značce pod Jelením hřbetem do Borovnice a dál pod Čisteckou hůru (586 m n.m.), kde na kraji lesa přespíme.
V sobotu 27. srpna přejdeme po žluté přes Čisteckou hůru do Čisté a odtud budeme pokračovat polní cestou do Bukoviny u Studence a dál po silnici do Studence; odtud po červené až na vrch Strážník (630 m n.m.). Ze Strážníku po modré do Martinic v Krkonoších a do Horní Brané. Projdeme Horní Branou až do Valteřic a odtud se vydáme po modré na úpatí Krkonoš, kde v lukách pod lesem přenocujeme (eventuálně přespíme v našem zmámém seníku).
V neděli 28. srpna dojdeme po modré na rozcestí Křížovky na hranici NP Krkonoše a odtud po žluté na Přední Žalý (1018 m n.m.). Dál budeme pokračovat po hřebeni po červené na Černou skálu (1038 m n.m.) a dál na Mechovinec (1074 m n.m.) a Horní Mísečky, odkud sejdeme po červené do Špindlerova Mlýna, kde poobědváme. Ze Špindlerova Mlýna se vydáme po žluté Údolím Bílého Labe na Luční boudu Na luční boudě přenocujeme.
V pondělí 29. srpna vystoupáme na východ slunce na Sněžku (1602 m n.m.).Z vrcholu Sněžky sejdeme Obřím Dolem do Pece pod Sněžkou a odtud se vrátíme autobusem do Prahy. Nebo se vydáme cestou přes Horní Mísečky do Horního Maršova a odtud autobusem do Prahy. 
 
 
Proudí to z tajemství do tajemství –
není tu žádný počátek,
a jak by mohl být? Ba ani konec – jak by mohl?
Hvězdy se třpytí na nebi jak prška vlny,
jež letí k neexistujícím břehům, a neznámá
hudba zní navždy, …
 
Robinson Jeffers, Jak překrásná je
UPOZORNĚNÍ: Pokud s námi nepůjdete celé putování, můžete se k nám kdekoliv připojit, nejlépe v hlavních bodech trasy (Mělnik, Houska, Mnichovo Hradiště, Jičín, Pecka, Špindlerův Mlýn atd.) a jít s námi, jak dlouho budete chtít. Nocleh nikde dopředu nezajišťujeme. Spíme pod širákem, pod hvězdami. Pokud si chcete nocleh pojistit, objednejte si ho, prosím, sami. Doporučujeme vám vzít si s sebou náplasti na puchýře. Na putování je každý svobodný a ručí sám za sebe. Prosíme vás jen o toleranci vůči ostatním poutníkům.
Autobusový spoj 29. srpna z Pece do Prahy:
Pec pod Sněžkou / odjezd: 13:20 – Praha, Černý most / příjezd: 16:33
odjezd: 14:37 (přestup Vrchlabí) – Praha, Černý most / příjezd 18:35
odjezd: 15:37 (přestup Svoboda nad Úpou, Trutnov) – Praha, Černý most / příjezd 19:43
 
KONTAKT: Jiří Zemánek, sarvanga@centrum.cz, mobil: 777 117 466
Vladimír Drábek, drabekvladimir00@gmail.com, mobil: 602 646 665
Tomáš Hrůza, tomashruza@gmail.com, mobil: 775 052 607
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google