Přednáška Jiřího Zemánka

O ekologii a etice jazyka podle Davida Abrama aneb proč by se ekologie měla stát znovu poetikou

16. Května 2019 od 18 Hodin

Místo: Anima Mundi – Plzeň zastávka (Přeštická 1761/4, Plzeň 3)

Událost na Facebooku →

„Slova, jimiž mluvíte, se stávají domem, ve kterém žijete.“

Háfiz

Hlavní tezí přednášky je tvrzení, že to, jakými slovy mluvíme, určuje to, jak svět kolem sebe vnímáme, respektive, v jakém světě žijeme. Americký ekofilosof David Abram si pronikavě povšiml, že jedna z hlavních příčin, proč se naše vnímání tolik oddělilo od přírody, souvisí s rolí našeho jazyka; s určitým typem diskurzu, založeném na alfabetickém písmu, který výrazně proměnil naše vnímání světa kolem nás, včetně nás samých a našeho vztahu k posvátnému. Seznámíme se s Abramovým výkladem, jak používání alfabetického písma účinně zkratovalo naši původní bohatou smyslovou reciprocitu se smyslovou zemí a dovedlo nás k tomu, že se naše vědomí uzavřelo samo do sebe, do svých abstrakcí a začalo komunikovat jen se svými vlastním znaky a technologiemi.

Tato velmi riskantní situace nás dnes přivádí na pomezí ekologického a klimatického kolapsu, kdy svět přírody vnímáme pouze jako soubor inertních objektů a procesů, které se snažíme kontrolovat a ovládat, nicméně se necítíme být plně integrální součástí přírodního světa: součástí zvířat, rostlin, hor, lesů, řek, ptáků, nebe a hvězd, které dřívější kultury vnímali jako svébytné oduševnělé subjekty a považovaly je za svou větší rodinu. Druhou tezí přednášky je tudíž prohlášení, že dnes opět potřebujeme dát samy sobě novou kulturní formu, která bude koherentní s větším společenství života. Potřebujeme se znovu probudit do našich animistických smyslů a začít se učit, jak více než lidské zemi kolem nás opět hluboce naslouchat, jak s ní navázat rozhovor, jak znovu pocítit její oživující dotek, jak s ní ladit. Klíčovým locus této transformace je rozšířené pochopení jazyka, které do sebe dokáže zahrnout okolní živou zemi jako našeho mluvčího v dialogu. V tom nám mohou být velkou inspirací některé domorodé kultury a někteří básníci (Robinson Jeffers, Rainer Maria Rilke, Gary Snyder, Mary Oliver ad.). Dnes potřebujeme nikoliv v té míře mluvit o světě, ale především mluvit ke světu. „Křičet k větrům, šeptat k řekám a jelenům …“ (David Abram).

Jiří Zemánek, historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista. Zajímají ho přesahy umění do oblasti ekologie, kosmologie a spirituality a formování nové integrální kultury. Založil občanské sdružení Pilgrim – Potulná univerzita přírody, které se věnuje péči o bezbariérovou krajinu a prohlubování vztahu člověka se zemí, a českou sekci Budapešťského klubu. Je překladatelem a editorem textů z oblasti hlubinné ekologie, kosmologie a širokého spektra holistického myšlení. Spolupracuje s časopisy Sedmá generace a Tvar.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google