Němec Peter Wohlleben je typem osvíceného lesníka, který přináší nový náhled na les a stromy a na smysl lesnické práce. Nahlíží les jako složitý sociální organismus, v němž jednotlivé stromy spolu navzájem komunikují a spolupracují a o který je potřeba se tudíž starat jako o celek. Chápe stromy jako svébytné bytosti, které cítí bolest, mají paměť a starají se o své mladé i nemocné příslušníky. Stromy se společně snaží, aby přežil celek lesa, který vytváří chladné a vlhké klima, v němž se stromy cítí příjemně a mohou v něm žít dlouho. Podle Petera Wohlebena by lesníci měli být především ochránci stromů a jejich hlavním cílem by mělo být uchovat zdravý les pro příští generace. Je přesvědčen, že v Německu je potřeba začít chránit původní přirozené lesy.U obce Hümmel poblíž německo-belgických hranic pečuje o starý bukový les, který navrací do jeho původní přírodní podoby. Vytvořil zde model udržitelného lesního hospodářství, které finančně skvěle prospívá i když pouze 15% lesa je určeno na produkci dřeva.