Z Lovosic přes zříceniny hradů Košťálov a Hrádek, Lipskou horu, Hradišťany a Bořeň  a dál přes Mariánské Radčice, bývalé Libkovice a Hornojiřetínskou výsypku do Horního Jiřetína a na zámek Jezeří
čtvrtek 22. – sobota 24. června 2017 
                           
“Nejsme zde proto, abychom kontrolovali a ovládali svět. Jsme zde proto,
     abychom se stali integrální součástí většího společenství Země.”
Thomas Berry   
České Středohoří a na něj navazující Podkrušnohorská pánev a Krušné hory, jedinečná krajina, obdivovaná mnoha velkými umělci (Goethe, Friedrich, Mácha), je jednou z našich nejvíc průmyslově exploatovaných oblastí; právě zde došlo u nás k nejtěžším zásahům do životního prostředí. Na našem putování se projdeme krajinou krásných čedičových vrcholů Českého středohoří, dnes necitlivě atakovaných dálnicí D8, a za nádherným vrchem Bořeň se pak vnoříme do krajiny povrchových uhelných dolů a výsypek Podkrušnohorské pánve. Nicméně se zdá, že éra drastické exploatace tohoto kraje těžbou, spojená s likvidací téměř 80 obcí, se blíží ke svému závěru a že tento krásný kout země se konečně začíná svobodně nadechovat k novému životu. Svědčí o tom zejména aktivity města Horní Jiřetín, které se rozhodlo zbavit se závislosti na těžbě špinavého uhlí a přejít na obnovitelné zdroje energie a stát se tak energeticky soběstačnou obcí. Chceme tento skvělý záměr Hornojiřetínských podpořit a finančně přispět na jejich pilotní projekt vybavení zdejší základní a mateřské školy fotovoltaickými panely, aby si mohla škola vyrábět elektřinu sama. V Horním Jiřetíně oznámíme náš finanční dar a zúčastníme se Klimakempu, pořádaného sdružením Limity jsme my: www.limityjsmemy.cz
Budeme rádi, když nás v této snaze podpoříte ať přímou účastí na putování či finančním darem. Svůj příspěvek, prosím, posílejte na účet: 290 101 3262/ 2010 a uveďte na něj: „Škola Hor. Jiřetín“. Částku, kterou vybereme, předáme jménem našeho sdružení Pilgrim základní a mateřské škole v Horním Jiřetíně. Děkujeme vám za vaší podporu!   
                                          
 “Způsob, jímž kráčíme po zemi, má obrovský dopad na zvířata
 a rostliny. Budoucnost veškerého života, včetně našeho vlastního, 
závisí na našich pozorných krocích …”
Tich Nhat Hanh 
Čtvrtek 22. 6.: 
Lovosice  – Košťálov – Hradišťany – Mirošovice (30 km)
Sejdeme se v 6:30 v Praze na Masarykově nádraží, odkud v 6:53 pojedeme vlakem do Lovosic. Z Lovosic se vydáme po modré značce do Vchynic a dál po zelené pod vrchy Ovčín a Jezerka na vrch Košťál (481 m n.m.) se zříceninou hradu Košťálov z 1. poloviny 14. století. Z Košťálova budeme pokračovat po červené do Sutomy pod Sutomským vrchem a dál do Skalky a Děkovky a odtud po modré značce na zříceninu Hrádek (Oltářík – 566 m n.m.). Pokocháme se pohledy na trojvrší Solanská hora (638 m n.m.), Dlouhý vrch (618 m n.m.) a Třtín (601 m n.m.) a budeme pokračovat po červené do Lhoty pod jednou z nejkrásnějších hor Českého středohoří Lipskou horou (689 m n.m.).; navštívíme zdejší přírodní rezervaci. Dál půjdeme po žluté a po červené přes Hradišťanskou louku na druhý nejvyšší vrch Českého středohoří horu Hradišťany (752 m n.m.), kde se nacházelo hradiště knovízské kultury (1 200 př. n.l.). Prohlédneme si akropoli původního hradiště s kamennými hradbami a Hradišťanskou louku. Z Hradišťan budeme pokračovat po červené a po zelené pod Kozím hřbetem a vrchem Ostrý (719 m n.m.) až do Měrunic a odtud pak do TvrdínaMirošovic, kde pod Králičím vrchem přespíme.     
        
Pátek 23.6.:
Mirošovice – Bořeň Braňany – Mariánské Radčice a býv. Libkovice – Horní Jiřetín (33 km) 
Druhý den se vydáme z Mirošovic přes obec Chouč na proslulý vrch Bořeň (539 m n.m.), největší povrchový znělcový útvar ve střední Evropě, který obdivoval už velký německý básník Johan Wolfgang Goethe i německý romantický malíř Caspar David Friedrich; projdeme se naučnou stezkou zdejší národní přírodní rezervací až na vrchol. Z Bořeně se vydáme po zelené značce do Lázní Kyselka u Bíliny a odtud po červené na vrch Kaňkov (436 m n.m.) a dál až do Brňan, které se nacházejí na hraně velkolomu Bílina, kde v roce 2015 vláda ČR prolomila limity těžby uhlí a kde dodnes probíhá těžba. Odtud budeme pokračovat do bývalého poutního místa, obce Mariánské Radčice, ještě před deseti lety vážně ohrožené těžbou uhlí, a navštívíme rovněž vysídlenou obec Libkovice, zlikvidovanou v letech 1990-1993 podnikem Doly Hlubina; dál půjdeme kolem bývalých lomů Kohinoor a Pluto do Lomu u MostuLouky u Litvínova. Odtud se vydáme přes území hald do Dolního Litvínova a dál přes krajinu Hornojiřetínské výsypky s mnoha jezery a jezírky, kde přirozenou sukcesí i místní výsadbou vzniká nová divoká krajina, až do Horního Jiřetína. Zde se připojíme ke společenství lidí, účastnících se„Klimakempu“, organizovaného sdružením Limity jsme my a Greenpeace. Přenocujeme v Horním Jiřetíně v táboře Klimakempu.   

     

„Pokud bychom uspěli ve vytěžení a spálení všech fosilních paliv, 
staly by se některé části světa zcela neobyvatelné.“
                                          James Hansen, vůdčí světový klimatolog, NASA                                                                                          
  „Na nás samotných záleží, zda si necháme ničit planetu i zdraví, 
nebo se s odhodláním budeme snažit o udržitelnou budoucnost.“
Z prohlášení sdružení LIMITY JSME MY
Sobota 24.6. – neděle 25.6.:
24.6.: Horní Jiřetín – zřícenina hradu Alberk – zámek Jezeří (15 km) 
Druhý den v sobotu oznámíme Jiřetínským náš příspěvek pro vybavení jejich základní a mateřské školy fotovoltaickými panely a budeme se seznamovat s děním na Klimakempu, který organizuje sdružení Limity jsme my; sdílíme jeho názor, že pokračující těžba a spalování uhlí dnes neohrožují jen domovy a zdraví Severočechů, ale jsou jednou z hlavních příčin změn klimatu, se všemi jejich ničivými důsledky. Rapidně se zhoršující klima představuje dnes nejvážnější ohrožení světové bezpečnosti a postihne lidi na všech kontinetech, včetně Evropy. Nicméně všichni můžeme pro zlepšení této situace něco udělat, když si uvědomíme, že „limity jsme my“. Ukončení doby uhelné a přechod na obnovitelnou energetiku jsou pro to těmi prvními a základními předpoklady. 
Odpoledne se vydáme po modré značce svahem Krušných hor do obce Černice a odtud dál lesem na zřiceninu hradu Alberk, k Albrechtově štole a nakonec do zámku Jezeří. Prohlédneme si zámek a s ním soudící arboretum, které je pozůstatkem dřívějšího anglického parku, jehož velká část musela ustoupit hnědouhelnému dolu. Vrátíme se zpátky do Horního Jiřetína, přespíme v táboře Klimakempu a další den v neděli 25.6. se vrátíme autobusem do Prahy. 
SPOJE:
Praha – Lovosice / čtvrtek 22. června:
VLAK z hlavního nádraží v Praze:
odjezd z Prahy v 6:53 příjezd do Lovosic 7:56
Horní Jiřetín – Praha / neděle 25. června:
AUTOBUS
Horní Jiřetín, rozc.O.2 odj. 9:41 Litvínov příj. 9:55, odj. 10:00
Most, 1. nám. příj. 10:27. odj. 10:30 – Praha Florenc, příj. 12:10
Horní Jiřetín, rozc.O.2 odj. 11:41 Litvínov, příj. 11:55, odj. 12:00
Most, 1. nám. příj 12:27. odj. 12:30 – Praha Florenc, příj. 14:10
Horní Jiřetín, rozc.O.2 odj. 13:41 Litvínov, příj. 13:55, odj. 14:05 Praha Florenc, příj. 15:50
                                                                         
PILGRIM, o.s. – kontakt a další informace:
Jiří Zemánek, email: sarvanga@centrum.cz , mobil: 777 117 466
Tomáš Hrůza, email: tomashruza@gmail.com, mobil: 775 052 607
Karel Čtveráček: ctv@seznam.cz, 603 355 072
„Věřím, že hodně dobra by vzešlo ze změny postoje,
kdyby se turisté stali opět poutníky.“
Rupert Sheldrake