“Cestou poezie”  z Karlova náměstí napříč Prahou do Ládví


pátek 23. května 2014
doprovodný program k výstavě MÁCHA MAG(ický) v Galerii Scarabeus (Jana Zajíce 7, Praha 7) “Budoucí čas? – Zítřejší den?! – 
Co přes něj dál, pouhý to sen …”

Karel Hynek MÁCHA (Máj)

V návaznosti na projekt Poutnické cesty Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku se v roce 2012 zrodil v našem sdružení PILGRIM nápad na vytvoření zážitkové cesty napříč Prahou, která by ji představila jako město básníků a jedinečné poezie a která by jejím návštěvníkům zároveň nabídla možnost poznat mimořádnou krásu krajiny a přírody tohoto města. Tato pražská “cesta poezie” představuje první část Máchovy poutnické cesty, procházející z Prahy z Ládví severovýchodním směrem přes polovinu území Čech. 
“Cestou poezie” chceme připomenout některé významné pražské básníky a místa spjatá s jejich životem a tvorbou. Sejdeme se v pátek 23. května v 8 hodin ráno na Karlově náměstí (u spodní fontány), v mistě kde žil Karel Hynek Mácha a kde napsal svůj Máj. Seznámíme vás s obsahem a motivy projektu “Cesty poezie” a projdete si s námi jeho trasu. Z Karlova náměstí, kde zamýšlíme instalovat verše K.H. Máchy, R.M. Rilkeho a J. Hory, se vydáme na Vyšehrad a odtud náplavkou podél toku Vltavy k Národnímu divadlu a dál přes Střelecký ostrov na Kampu, kde žil Vladimír Holan. Dál budeme pokračovat do Petřínských sadů (Jaroslav Vrchlický) a přes Pražský hrad a Chotkovy sady na Letnou; z Letné potom severovýchodním směrem přes Stromovku a Tróju a dál přes Cimický a Ďáblický háj až k hvězdárně v Ládví. 
Během putování (16 km) se zastavíme na Letné v Galerii Scarabeus podívat se na výstavu MÁCHA MAG(ický), kde vás blíže seznámíme s projektem Poutnické cesty K.H. Máchy. Zde se můžete případně osvěžit v kavárně Alchymista. Cestu ukončíme mezi 14 až 15 hodinou v Ládví. 

Kontakt: Jiří Zemánek / PILGRIM, email: sarvanga@centrum.cz , mobil: 777 117 466